Veiligheid


Tot nog toe enigszins onderbelicht op deze website was de veiligheid. Het kan echter niet vaak genoeg benadrukt worden, veilig werken, zeker thuis waar je niet zo snel een zuurkast tot je beschikking hebt, is belangrijk. Thuis experimenteren is heel leuk, behalve als er daardoor iets ernstigs met je gebeurt. Houd dus altijd minimaal enkele basisregels in acht.


Basisregels
  • Draag een veiligheidsbril.
  • Draag plastic handschoenen, zeker bij het werken met geconcentreerde zuren en basen.
  • Werk in een goed geventileerde ruimte.
  • Pas op met vuur, vooral in de buurt van (organische) oplosmiddelen.
  • Denk na voor je iets gaat doen  en blijf nadenken als je het doet.

Aangezien je het maar nooit kunt weten kan het handig zijn om altijd een kleine brandblusser bij de hand te hebben zoals je die in veel doe-het-zelf zaken kunt kopen.

 


Waar kan ik informatie vinden over chemicaliŽn? 

Indien je meer informatie over de eigenschappen van chemicaliŽn wilt weten kun je veel informatie gratis op het web vinden door te zoeken naar de Materials Safety Data Sheets (MSDS). Je bent dan niet afhankelijk van een veiligheidskaarten boek. De informatie is weliswaar in het engels maar ook zeer volledig en daarom aan te bevelen.

Er zijn natuurlijk meer databases waar men gegevens over chemicaliŽn kan vinden:


Etiketten

Leveranciers zijn tegenwoordig verplicht om etiketten te voorzien van veiligheidsinformatie.

In het algemeen kan men de volgende informatie vinden op een etiket:

  • gevaarsymbool met bijschrift
  • specifieke waarschuwingen
  • R-zinnen: gevaren
  • S-zinnen: veiligheidsaanbevelingen
  • fysische gegevens

Deze informatie geeft beknopt de fysische gevaren (ontplofbaarheid, oxiderend, ontvlambaar) en de gevaren voor de gezondheid (corrosief, irriterend, kankerverwekkend, reprotoxisch, sensibiliserend) weer.

Een gevaarzin die enige bekendheid geniet is de R-45 zin "kan kanker veroorzaken". Het symbool 'Milieugevaarlijk' en de R-zinnen 50 t/m 59 geven de diverse milieugevaren van het product weer. 

 

Etiketten voorbeeld

1

stofnaam

2

gevaarcode

3

gevaarsymbool

4

R- en S-zinnen

NaOH
70%

Corrosief corrosief R 35
S 26, 37/39, 45

Gevarensymbolen

T = giftig
T+ = zeer giftig
T/T+ oxiderend O
explosief E Xi = irriterend
Xn = schadelijk
Xi/Xn
F = licht ontvlambaar
F+ = zeer licht ontvlambaar
F/F+ milieugevaarlijk N


11-01-2017