Enkele identificatie reacties

 

Te identificeren

Identificatie-oplossing

Uitslag positieve test

zuren

blauw lakmoes
(of pH papiertje)

rood
(pH < 7)

basen

rood lakmoes
(of pH papiertje)

blauw
(pH > 7)

Fe2+

K3Fe(CN)6 1%

blauwe kleur

Fe3+

KSCN 1%

bloedrode kleur

Ag+

NaCl 1%

wit neerslag

Ca2+

(NH4+)2(COO-)2 3%

ammoniumoxalaat

wit neerslag

Cu2+

NH3 6 mol/l

blauwe kleur

Cl-

AgNO3 0,1 mol/l

wit neerslag

SO42-

Ba(OH)2 verzadigd of BaCl2 1 %

wit neerslag

I2

zetmeel

donkerpaarse kleur

CO2 

kalkwater (Ca(OH)2 opl.)

witte troebeling

S2-

loodacetaat-papier

bruine tot zwarte kleur

H2

blauw CoCl2-papier

roodkleuring

 

NH4+

Nessler-reagens
NH4+-opl. + NaOH 1 mol/l
filtreerpapier bevochtigd met Nessler-reagens boven opl. houden

bruine-zwarte neerslag (tot 0,25 mg NH4+/l in drinkwater aantoonbaar)

 reducerende suikers
(glucose, fructose)

Fehling-reagens

rood-bruin neerslag

Haines-reagens

rood-bruin neerslag

Tollens-reagens

zilverspiegel

sucrose

inverteren met zuur + Fehling reagens (ev. Haines-  of Tollens-reagens)

rood-bruin neerslag

zetmeel

lugol

donkerpaarse kleur

 

aldehyden

Schiff-reagens

dieppaarse kleur

Fehling-reagens

rood-bruin neerslag (soms koperspiegel)

Tollens-reagens

zilverspiegel

 

eiwitten

biureetreactie (3 ml eiwitopl. + 3 dr. 0,5 mol/l CuSO4 + 3 ml 3mol/l NaOH)

violette kleur

xanthoprote´netest
(eiwit + gec. HNO3)

gele kleur

 

 vetten

Sudan (III)

oranje kleur

vlekkentest op bruin papier

blijvende vetvlekken

emusietest:
Breng in een droge reageerbuis 4 ml isopropanol  en 1 Ó 2 dr. olie (of andere lipide). Schudden + 4 ml water.

 

melkwitte emulsie

Literatuur:

  • "Nederlandse Pharmacopee"; Zesde Uitgave; Staatsdrukkerij; 1958
  • H. Cerfontain; 'Practicum Organische Chemie'; Wolters-Noordhoff; 1972; ISBN 9001186254
  • Frederick J. Smith, Emlyn Jones; "A Scheme of Qualitative Organic Analysis"; Blackie & Son; 1948.
  • C.J. van Nieuwenburg, G. Dulfer; "A Short Manual of Systematic Qualitative Analysis"; 2de druk; Centen's; 1935.
  • C.J. van Nieuwenburg, J.W.L. van Ligten; "Kwalitatieve Chemische Analyse"; 4de druk; Centen's; 1956.

03/12/2012