Mijten onder de microscoop

Datum: November 2021

Inleiding:

Op 12 November er bij de NGVM een presentatie & workshop gegeven over mijten waarbij we enkele preparaten konden maken.

Materiaal:

 • Microscoop
 • Microscoopcamera's
 • Objectglaasjes
 • Dekglaasjes
 • Demi-Water
 • Pateurpipet
 • Tissues

Fixeer vloeistof
 • Hoyer's medium: 50 g arabische gom, 32 ml glycerol, 100 g chloral hydraat, 100 ml water.

Dino-LIte AM4815ZT

Canon EOS 450D camera
 

 

Uitvoering:

 • De mijten werden bewaard in een vloeistofoplossing
 • Deponeer met een pateurpipet enkele mijten op een objectglaasje
 • Gebruik een stukje tissue om overtollig water te verwijderen
 • Plaats 1 a 2 druppels Hoyer's medium op de mijten
 • Plaats het dekglaasje
 • Observeer onder de microscoop

Resultaten:

DinoLite AM4815ZT
Het lukte niet echt goed om fot's te maken van de mijten met de DinoLite, uitgezonderd de Varraomijt.
Varroamijt

Huisstofmijt - gepolariseerd
 
Doorlichtmicroscoop

Microscoop: Euromex BioBlue BB.4253 TriNoculair uitgerust met polarisatie filter
Objectief: 10x
Camera: Canon EOS 450D

Huisstofmijt
 
Varraomijt (stacked met Picolay)
Mijt uit graanklanderkweek
Heel ongewoon, een mijt die op de buik ligt. Meestal liggen ze op de rug.

Discussie:

Mijten zijn kleine (~ 1 mm), achtpotige diertjes die met het blote oog nauwelijks waarneembaar zijn. Mijten oftwel  Acariformes, vormen samen met teken de orde Acarina, met zon 546 families en meer dan 45.000 soorten. Hiervan leven er 2500 in het water en meer dan 10.000 zijn er parasitair, in vele vormen en maten. Men gaat er van uit dat een groot deel van de mijten nog niet ontdekt zijn. Het beschrijven van de mijtensoorten valt onder arachnologie.

Doordat ze 8 poten hebben vallen de mijten onder de klasse spinachtigen (Arachnica) waarbij men zich er echter van bewust moet zijn dat het geen spinnen zijn. Het verschil met een spin is dat het lichaam van spinnen uit twee delen is opgebouwd terwijl een mijt uit een deel is opgebouwd.

Mijten verzamelen zich, leven en paren op alle plaatsen waar maar voedsel te vinden. Huisstofmijten vindt men vooral op plaatsen met veel stof en vezels. Waar mijten zich voortplanten is soortafhankelijk. Een schurftmijt, zoals de sarcoptes mijt plant zich alleen voort op een hond omdat deze gastheer specifiek is.
 
Bij mijten zijn het de vrouwtjes die de eieren leggen. In het eerste larvestadium komt het veel voor dat de jonge larven nog maar 6 poten hebben in plaats van 8.

De huisstofmijt, Dermatophagoides pteronyssinus, is maar 0,3 mm groot. Deze mijt komt overal ter wereld voor, in vrijwel elk klimaat uitgezonderd op grote hoogtes. De Europese variant van de huisstofmijt heet Eruoglyphus maynei.

In een huis waar mensen of dieren aanwezig zijn zullen er ook huisstofmijten zijn.

Anatomie van een huishoudmijt

De varroamijt (Varroa destructor) is een uitwendige parasiet die voorkomt op insecten, maar zich alleen voort kan planten op het broed van honingbijen.
De graanklander (Sitophilus granarius) is een kever die behoort tot de snuitkevers (Curculionoidea). Een andere naam is graankalander, en de larve wordt wel korenworm genoemd. De graanklander is de meest voorkomende en gevreesde graanparasiet die alle graansoorten aantast. Partijen graan worden muffig, krijgen last van schimmels en mijten en zijn veelal onverkoopbaar. Mijten liften mee op deze kever.

Literatuur:

 • M.E. Schauff; "Collecting and presereving insects and mites"; Systematic Entomoloy Laboratory, USDA; National Museum of Natural History
 • Bruno P. Kremer; "Das Grosse Kosmos-Buch der Mikrokopie"; Kosmos; 2010 (2002); ISBN 9783440125335; p. 235-237.
 • A. Schierbeek; "De Wonderwerld van het Mikroscoop"; van Stockum; 1946; 4de druk; p. 77,78.

Relevante websites:

Minder relevante websites:

Opmerkingen:

 • Naarmate de tijd verstrijkt worden de preparaten transparanter.
 • Men kan mijten verzamelen m.b.v. een Berlesetrechter waarbij je de mijten opvangt in een alcohol 70% oplossing

Achtergrondinformatie:


Schema Berlese trechter