Opname van kristalwater

Datum: november 2002

Principe:

Wit CuSO4.0H2O neemt kristalwater op uit de lucht waarna het van kleur veranderd.

Materiaal:

 • watervrij kopersulfaat (CuSO4.0H2O)
 • water
 • thermometer
 • bekerglas
 • petrischaaltjes of andere potjes met deksel
 • QX3 microscoop
 • weegschaal

Uitvoering:

 • Leg een spatelpunt kopersulfaat aan een kant van het petrischaaltje. 
 • Leg een grote druppel water aan de andere kant, zonder dat ze elkaar raken..
 • Plaats het deksel erop en leg ze onder de microscoop.
 • Neem op regelmatige tijdstippen een foto.

 • Weeg 3 gram wit kopersulfaat af. 
 • Doe 50 ml water in het plastic bekertje. 
 • Meet de temperatuur van het water. 
 • Los het wit kopersulfaat in het water op. 
 • Meet opnieuw de temperatuur van het water.

Resultaat:

YouTube link: CuSO4 hydratatie

Door gedurende ca. 4 uur om de 3 minuten een foto te nemen is dit filmpje ontstaan.

We zien het poeder groeien door de opname  van water. De kleur van het poeder veranderd van wit naar blauw.

De temperatuur loopt bij het tweede experiment op van 21.2 °C naar 26.2 °C.

Discussie en conclusie:

We zien dat het witte poeder opzwelt en van kleur veranderd. Dit is een teken dat er water opgenomen wordt. Een kopersulfaat molecuul in de kristallijne (blauwe) vorm wordt omringd door 5 moleculen water, ook wel kristalwater genoemd. Alleen door verhitten kan het kristalwater gedwongen worden het kristal te verlaten, waarbij dan het witte watervrije kopersulfaat gevormd wordt. 
CuSO4.5H2      5 H2O + CuSO4
blauw warmte wit/grijs

In ons experiment vindt dus precies de omgekeerde reactie plaats. 

Vele kristallijne zouten vormen hydraten die 1,2,3 of meer molen water per mol stof bevatten. Het water kan op verschillende manieren in het kristalrooster opgenomen worden. Het kan roosterposities in het het kristal innemen maar het kan ook bindingen vormen met de aanwezige kationen en anionen. 

In het blauwe kopersulfaat is elk koper ion gecoördineerd met 4 water moleculen door de vrije elektronenparen van het zuurstof en vormt zo het complex Cu(H2O)4]2+. Elk sulfaat ion bindt een water molecuul door waterstofbrug vorming. 

Het verschil tussen beide bindingsvormen wordt gedemonstreerd door het gegeven dat de pentahydraat omgezet wordt naar monohydraat bij 100 °C en pas boven 250 °C watervrij wordt.

CuSO4, Phasenumwandlungen

CuSO4 · 5H2O CuSO4 · H2O

Het gegeven dat we energie (warmte) nodig hebben om het water te verdrijven geeft aan dat het energetisch gunstig is voor het kopersulfaat om zich te omringen door kristalwater.

De reactiewarmte kunnen we m.b.v. het tweede experiment berekenen. De warmte die vrijkomt tijdens het oplossen van het watervrije kopersulfaat is een maat voor de hydratatiewarmte.

De watertemperatuur (50 g) stijgt van 21.1 °C naar 26.2 °C: DT= 5.1 °C

Dit vertaalt zich naar de volgende hoeveelheid energie: 

DHwater  = massa water * DT * specifiek warmte van water

= 50 (g) * 5.1 (°C) * 4.2 (J/(g.°C))

= 1071 J

molmassa CuSO4 = 159.5      3 g = 18.8 mmol

Hydratatiewarmte = 5.7 . 104  J/mol

Opmerkingen:

 • Watervrij kopersulfaat kan men bereiden door het blauwe kopersulfaat voorzichtig te verhitten totdat de kleur wit/grijs is.

Literatuur:

 • Robert Winokur, Manus Monroe; 'Using a Dissecting Microscope in Teaching Introductory Chemistry'; J. Chem. Educ. 1985 62; p. 157.
 • N.J.A. Taverne; 'Het nieuwe chemieboek voor jongens'; L.J.Veen's; 1947; blz. 57,146.
 • Arlo D, Harris, Lee H. Kalbus; 'Decomposition of Copper(II) Sulfate Pentahydrate';  J. Chem. Educ. 1979 56; p. 417,418.
 • Haruhiko Tanaka, Nobuyoshi Koga, 'The Thermal Decomposition of Basix Copper(II) Sulfate'; J. Chem. Educ. 1990 67; p. 612-614.
 • Freek Roelandse; 'Verhitte Proefjes'; DJO; 1977 3; p. 76.
 • Ruud Baars; 'zelf doen 3: Opgelost'; DJO; 1976 7; p. 191.

Achtergrondinformatie:

Het oplossen van een zout in water, waarbij het zout altijd in ionen splitst, noemt men ionisatie.

Het verschijnsel dat een ion opgelost in water omhuld wordt door een watermantel, noemt men hydratatie.

• indampen van de oplossing:

Cu2+ (aq) + SO42- (aq) + 5H2O (l) CuSO4 • 5H2O (s)

• verhitten van de blauwe, vaste stof:

CuSO4 • 5H2O (s) CuSO4 (s) + 5H2O (g)

• water toedruppelen aan de witte stof:

CuSO4 (s) + 5H2O (l) CuSO4 • 5H2O (s)

Stoffen die net als blauw koper(II)sulfaat watermoleculen in het kristal hebben, noemen we hydraten. Het opnemen van water door een zoutkristal is een vorm van hydratatie. Ook kobaltchloride vormt een hydraat. CoCl2 is blauw, het hydraat (CoCl2 • 6H2O) is rood.

Stoffen die op deze manier water kunnen binden, gebruikt men als ‘droogmiddel’. Silicagel (watervrij SiO2) is zo’n droogmiddel. Een zakje silicagel beschermt apparaten tegen vocht. Als silicagel water opneemt, verandert de kleur ervan.

Ook in bouwmaterialen, zoals gips, cement en beton speelt kristalwater een belangrijke rol.

Gips is gehydrateerd calciumsulfaat: CaSO4 • 2H2O.


08-01-2017