Koperkringloop

Datum: November 2002

Principe:

Enkele redox reakties met koper.

Materiaal:

 • Reageerbuizen
 • Digitale camera
 • Water (H2O)
 • Gasbrander
 • Koper (Cu)
 • Waterstofperoxide (H2O2)
 • Azijnzuur (CH3COOH of HAc)

Uitvoering, Resultaat en Discussie.

 • 3-4 ml azijnzuur  + 3 ml. 3% waterstofperoxide. 

 • 5 cm koperdraad toevoegen. 

 • Zachtjes verwarmen (niet koken). Er treedt schuimvorming op. 

 • De oplossing is nu blauw gekleurd. Verwijder de koperdraad en giet de blauwe oplossing over in een bekerglaasje. 

Reacties:

Cu(s) + H2O2(aq) + 2H3O+(aq) 

<=>  Cu2+(aq) + 4H2O(aq) 
Cu2+(aq) + 6H2O(aq)  <=>  Cu(H2O)62+(aq) 

 

 

 • Damp de oplossing voorzichtig droog. 

 • Verhit de droge vaste stof (met de gasbrander), er ontstaat een koperspiegel (een autoredoxreactie treedt op). 

 • Los de koperspiegel eventueel weer op met behulp van water stofperoxide. 

Reacties:

Cu2+(aq) + 2CH3COO-(aq) 

<=> Cu(CH3COO)2(s) 
Cu(CH3COO)2(s)  <=> Cu(s) + ontledingsproducten 

 

Met het maken en vervolgens weer oplossen van het koper heb je de kringloop doorlopen.

Volgens Gerard Stout is het is erg moeilijk om halfcelreacties voor de reductie en of oxidatie van organische verbindingen te geven. Wel kun je naar de oxidatiegetallen van de verschillende koolstofatomen kijken en op louter rekenkundige manier vaststellen dat de getallen veranderd zijn. In azijnzuur zijn deze respectievelijk 3- en 3+ en in koolstofdioxide en koolstofmonooxide (veronderstelde ontledingsproducten) respectievelijk 4+ en 2+. 

Ik heb me er nog niet aan gewaagd om te kijken of in de literatuur iets meer hierover te vinden is. Misschien later.

 

Opmerkingen:

 • Koperdraad haal ik meestal uit een stukje elektriciteitsdraad. Je kunt de draad eventueel in kleine stukjes knippen.

 • Het koper-water complex heeft een 'square planar' structuur. 

 • Jammer genoeg zit je bij het drogen m.b.v. de gasbrander al snel je koper te oxideren naar koperoxide (zwart). Ook dat lost op maar het gaat makkelijker als je wat azijnzuur toevoegt en weer verwarmt.

Literatuur:

Achtergrondinformatie:


16-01-2017