Reageerbuisproeven II

Datum: November 2002

Principe:

Enkele interessante reageerbuisproeven.

Materiaal:

  • Reageerbuizen
  • Digitale camera
  • Trechter
  • Filtreerpapier
  • Water (H2O)
  • IJzer(II)sulfaat (FeSO4.7H2O)
  • Natriumcarbonaat (Na2CO3 - soda)
  • Calciumcarbonaat (CaCO3 - marmer of krijt)
  • Azijnzuur (CH3COOH of HAc)

Uitvoering, Resultaat en Discussie.

Maak een oplossing van het ijzersulfaat en een van het natriumcarbonaat en meng deze. Er ontstaat een groen neerslag van IJzercarbonaat.

Reactie: 
2Na+ + CO32- + Fe2+ + SO42-
a FeCO3i + 2Na+ + SO42-

Filtreer de vloeistof af.

Het ijzercarbonaat blijft achter op het filter. Indien je het gedurende langere aan de lucht blootgesteld laat staan veranderd de kleur van groen naar rood. Een teken dat er ijzeroxide of ijzerhydroxide gevormd wordt.

Het filtraat is een natriumsulfaat oplossing.

 

Laat wat calciumcarbonaat (krijt) reageren met azijnzuur (HAc):

Reactie: 
CaCO3 + 2H3O+ + 2Ac-
a CO2h + Ca2+ + 2Ac- + 3H2O    

Het koolzuur wordt ontwikkeld door de reactie tussen de kalk (calciumcarbonaat, CaCO3) en het azijnzuur. We maken dus een calciumacetaat oplossing.

 

Door nu de natriumsulfaat oplossing te laten reageren met de calciumacetaat oplossing maken we een neerslag van calciumsulfaat (gips).

Reactie: 
Ca2+ + Na+ + SO42-+ Ac-
a CaSO4i+  Na+ + Ac-  

 

 


17-01-2017