Elektrolyse op microschaal

Datum: November 2002

Principe:

Elektrolyse van een kopersulfaat oplossing op microschaal.

Materiaal:

 • Plastic pipetje
 • Water
 • Kopersulfaat
 • Koperoxide
 • Tape
 • Voedingsbron (variabel)
 • Petrischaaltje met deksel
 • Pt draad
 • Cu draad
 • QX3 microscoop

Uitvoering:

 

 • Maak de punt van de koperelektrode schoon.
 • Plaats de elektroden in het petrischaaltje zoals geschetst in de tekeningen
 • De elektrode punten moeten ca. 5 mm van elkaar verwijderd zijn.
 • Plaats een druppel gec. kopersulfaatoplossing dusdanig dat de elektrodepunten de oplossing raken.
 • Plaats een extra druppel aan de kant. Deze dient als blanco.
 • Leg een paar korrel koperoxide in een band tussen de electrodes.

 • Plaats de deksel op het schaaltje.
 • Plaats het geheel onder de microscoop.
 • Verbind de elektroden met de gelijkspanningsbron (Pt + , Cu -).
 • Als de reacties gestart zijn verhogen we de spanning even naar 5-6 V. Observeer welk gevolg dit heeft.
 • Tegen het einde van de reactie vormen zich bellen aan beide elektrodes. Hou een vlammetje (van een lucifer) bij een van de gevormde bellen.
 • Maak regelmatig foto's met de microscoop.

 

Meetresultaten en uitwerking:

YouTube link: Elektrochemie

 • Het moge duidelijk zijn dat het me niet gelukt is om zulk een mooie opstelling als hierboven beschreven te bouwen. Vooral het CuO liet zich niet zo mooi neerleggen.
 • Er vormt zich een neerslag rond de kathode als de reactie begint. 
 • Er ontstaan belletjes aan de anode. 
 • De koper dendriet groeit naar de Pt elektrode toe.
 • Sommige CuO deeltjes worden weer koperkleurig.
 • Als we de spanning opvoeren naar 6-9 V groet de koper boom sneller.

 

Onderstaande foto's zijn na afloop van het experiment gemaakt. Vergroting 60x.

Discussie en conclusie:

Het bruine neerslag aan de negatieve pool wordt gevormd door een laagje vast koper. De sterkste oxidator in de oplossing nl. Cu2+ neemt elektronen op aan de negatieve pool. Bij de positieve pool ontstaan belletjes zuurstofgas. De sterkste reductor in de oplossing, nl. water, staat aan de positieve pool elektronen af. 
Cu2+  +  2e-  -->  Cu  

2H2O  -->  O +  4H+  +  4e- 
kathode

anode

netto reactie:  Cu2++ 2H2O  -->  2Cu  +  4H+  +  O2

Opmerkingen:

 • Het is ook mogelijk om een batterij als spanningbron te gebruiken.

 • De vergroting die gebruikt is is 10x.

 • Voor verder onderzoek kan men de ruimte tussen de elektrodepunten variŽren. Een andere mogelijkheid is de oriŽntatie te veranderen door ze parallel te leggen.

 • Het koperoxide heb ik in een eerder experiment zelf gemaakt: CuO bereiding.

 • In feite is dit experiment een variant op het elektrodepositie experiment dat al eerder uitgevoerd is.

Literatuur:

 • 'Chemie in druppels'; Stichting C3; Exp. 16

 • Andrew Harrison; 'Fractals in Chemistry'; Oxford Universitry Press; 1995.

 

16-01-2017