Probeer het zelf

Een paar honderd eenvoudige natuurkundeproeven voor jongens van 13-17 jaar

H.G. Brussee

Hardcover:  196 pagina's 

Uitgever: Thieme & Cie (1950)

Dit boek richt zich op hen die de natuurkundige verschijnselen niet alleen uit hun schoolboek maar ook door eigen waarnemingen, dus uit zelfgenomen proeven willen leren.

Onderwerpen:

  • Over vaste lichamen, vloeistoffen en gassen (wet van Archimedes, opwaartse druk in gassen, etc.)
  • Warmteleer (uitzetting, smelten en stollen, etc.)
  • Natuurkundige verschijnselen in het vrije veld
  • Geluid 
  • Licht (spiegels, breking, etc.)
  • Magnetisme en elektriciteit (stroombronnen, telegraaf en telefoon, etc.)
  • Zelf knutselen (tovertrommel, caleidoscoop, zweefvliegtuig)

23-12-2002